Panitera / Pengganti

 

   
Nama : Hj. U. YUNIATI, SH., CN.
NIP : 19570613 198503 2001
Golongan/Ruang : PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
     
Nama : Hj. NENDEN KHAERANI, S.H.
NIP : 19560808 198003 2 002
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : RATNA SUMINAR, SH., MH.
NIP : 19641225 199103 2 002
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : IWAN DARMAWAN, S.H.
NIP : 19580517 198502 1 001
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
     
Nama : Hj. NURMADIAH NURDIN, S.H., M.H.
NIP : 19620220 198303 2 005
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : TAWID TARYONO, SH., MH.
NIP : 19570518 198603 1 002
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
     
Nama : SUGENG TARSONO, S.H., M.H.
NIP : 19630304 198303 1 005
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : SOBARI ACHMAD, S.H., M.H.
NIP : 19581013 198603 1 004
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : Dra. Hj. NUR'AINI, S.H., M.H.
NIP : 19580812 198303 2 007
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
     
Nama : RIDWAN NURDIN, S.H.
NIP : 19681011 199003 1 001
Golongan/Ruang : PEMBINA (IV/a)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : NENOY APRILOSANA, S.H.
NIP : 19600421 198503 1 004
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : APAY SYAHIDIN, SH.
NIP : 19600212 199203 1 002
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.
NIP : 19581015 198503 1 005
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : YUNTHA DHARMANSYAH S., SH.
NIP : 019570608 199303 1 001
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
     
Nama : DENI SETIANI, S.H.
NIP : 19600805 198003 2 002
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : ABDUL FATTAH, SH.
NIP : 19580730 198103 1 001
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : BAMBANG BELARDAYA, SH.
NIP : 19650814 199803 1 004
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : SUKIRMAN, SH.
NIP : 19571209 198003 1 004
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : Hj. FARIDA, S.H.
NIP : 19580504 198203 2 003
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : YANA HEDIYANA, SH.
NIP : 19660529 199303 1 007
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : ADANG SUHENDAR, SH.
NIP : 19610708 198803 1 003
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
     
Nama : SAIFUL ASNURI, S.H.
NIP : 19660713 199003 1 004
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : NURDIANA, S.H.
NIP : 19650301 198501 2 001
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : BAMBANG SUGIANTO, SH., MH.
NIP : 19630503 198303 1 005
Golongan/Ruang : PENATA Tk. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : S A L E H A
NIP : 19591108198202 2 001
Golongan/Ruang : PENATA (III/c)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : SOETJIPTO
NIP : 19600212 198303 1 006
Golongan/Ruang : PENATA (III/c)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : ASEP GUNAWAN, SH.
NIP : 19720207 199403 1 003
Golongan/Ruang : PENATA TK. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : DEDE SOBARI, S.H., M.H.
NIP : 19601212 198403 1 004
Golongan/Ruang : PENATA TK. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : H. KHAIRUL FASJA, S.H.
NIP : 19670905 200112 1 002
Golongan/Ruang : PENATA TK. I (III/d)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
   
Nama : EMMY NOVA ELIZAR, S.H.,M.H.
NIP : 19720709 199203 2 001
Golongan/Ruang : PENATA (III/c)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI
   
     
Nama : HENDAYANI, S.H.
NIP

: 19680809 199303 2 004

Golongan/Ruang : PENATA (III/c)
Jabatan : PANITERA PENGGANTI