Evaluasi Perkara Pidana

LAPORAN KEADAAN PERKARA PIDANA PENGADILAN NEGERI

DALAM DAERAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANDUNG

TAHUN 2013

 

 

NO PENGADILAN P I D A N A    B I A S A P I D A N A    S I N G K A T PIDANA CEPAT / RINGAN / LAIN
SISA AWAL MASUK PUTUS/CABUT/GUGUR SISA AKHIR SISA AWAL MASUK PUTUS/CABUT/GUGUR SISA AKHIR SISA AWAL MASUK PUTUS/CABUT/GUGUR SISA AKHIR
1 PN Bandung 247 148 118 277 0 0 0 0 0 1881 1881 0
2 PN Bekasi 246 403 254 395 0 0 0 0 0 13563 13563 0
3 PN Cirebon 32 63 69 26 0 0 0 0 0 6787 6787 0
4 PN Sukabumi 28 84 81 31 0 0 0 0 0 5099 5099 0
5 PN Bogor 43 66 57 52 0 0 0 0 0 3835 3835 0
6 PN Bale Bandung 220 258 286 192 0 0 0 0 0 5924 5924 0
7 PN Karawang 80 116 136 60 0 0 0 0 0 12005 12005 0
8 PN Cibinong 52 124 106 70 0 0 0 0 0 4221 4221 0
9 PN Cianjur 88 159 187 60 0 0 0 0 0 6544 6544 0
10 PN Tasikmalaya 57 135 140 52 0 0 0 0 0 5317 5317 0
11 PN Indramayu 85 202 221 66 0 0 0 0 0 8442 8442 0
12 PN Purwakarta 45 56 50 51 0 0 0 0 0 1930 1930 0
13 PN Sumedang 33 86 84 35 0 0 0 0 0 4506 4506 0
14 PN Majalengka 39 99 93 45 0 0 0 0 0 2158 2158 0
15 PN Ciamis 53 97 103 47 0 0 0 0 0 3845 3845 0
16 PN Kuningan 30 63 70 23 0 0 0 0 0 555 555 0
17 PN Garut 59 79 96 42 0 0 0 0 0 2205 2205 0
18 PN Subang 39 43 45 37 0 0 0 0 0 2347 2347 0
19 PN Cibadak 171 66 99 138 0 0 0 0 0 919 919 0
20 PN Sumber 51 149 167 33 0 0 0 0 0 5466 5466 0
21 PN Depok 96 112 107 101 0 0 0   0 7605 7605  
22 TIPIKOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH   2608 2569 1833   0 0 0   105154 105154 0